logo-ask

ข่าวสาร

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

03-11-2022

ASK มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายอนรรฆ วิจิตรพิเชียรกุล รองประธานอันดับ 1 และนายธิติพล สดคมขำ, ผู้อำนวยการสาขาอุบลราชธานี เป็นตัวแทนบริษัท  มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี              

โดยมีนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ  ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>