logo-ask

ข่าวสาร

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

21-08-2022

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็นครั้งแรกแก่บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ที่ A(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวเป็นครั้งแรกแก่บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ที่ "A(tha)" แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพฟิทช์ เรทติ้งส์ -กรุงเทพฯ -18 สิงหาคม 2565: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว(National Long-Term Rating) ที่ "A(tha)" แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น(National Short-Term Rating) ที่ "F1(tha)" แก่บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (หรือ ASK)

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศของ ASK สะท้อนถึงการพิจารณาของฟิทช์ว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ (extraordinary support) นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติ จากบริษัทแม่ลำดับสูงสุดในไต้หวัน ซึ่งคือ Chailease Holding Company Limited หรือ Chailease (BBB-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ฟิทช์เชื่อว่า ASK เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ Chailease ASK มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกลยุทธ์ทาง ธุรกิจของกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่ม Chailease มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 50.4% และมีการเชื่อมโยงกันอย่างมี นัยสำคัญในการดำเนินงานและการควบคุมการบริหารงาน กลุ่มบริษัทแม่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่บริษัทมาอย่าง ต่อเนื่อง และในปี 2564 ได้มีการเพิ่มทุนให้กับบริษัทลูก ในขณะเดียวกัน ASK ก็ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และความ เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่ในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์และลิสซิ่ง Chailease เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ASK ตั้งแต่ปี 1997 บริษัทลูกในไทยมีชื่อเสียงในธุรกิจเช่าซื้อ โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก ASK มีความสามารถในการทำกำไรที่น่าพอใจมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ค่อนข้างทรงตัว แม้ว่า จะเผชิญกับสภาพตลาดที่ท้าทายในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด อัตราส่วนของกำไรสุทธิก่อนจ่ายภาษีต่อค่าเฉลี่ย สินทรัพย์ อยู่ที่ 3.1% ณ ไตรมาส 1 ปี 2565 ในขณะที่อัตราส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ 2.6% สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ Chailease สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ "Fitch Affirms Chailease Group‘s Ratings; Outlook Stable" ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-chailease-group-ratings-outlook-stable-28-10-2021

เอกสารประกอบ

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>