logo-ask

ข่าวสาร

2022-06-14 15:29:22
ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
2022-06-14 15:24:20
ASK, BGPL, SKIB จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
2022-05-31 17:25:15
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)
2022-04-12 15:24:28
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

14-06-2022

ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

เนื่องด้วยวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)” ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คุณถัง ไล่ หวัง  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตของการขาดแคลนโลหิตสำรอง อันเนื่องมาจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  อีกทั้งคุณถัง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบนมและเครื่องดื่ม เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้บริจาคโลหิตต่อไป

บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อโลหิต เพื่อร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพนักงานมาช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

<<ย้อนกลับ