logo-ask

ข่าวสาร

2021-12-08 17:11:17
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

02-07-2021

ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ด้วยการรณรงค์ให้พนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ กำหนดวันลาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พนักงานสามารถลาไปฉีดวัคซีนได้โดยไม่นับเป็นวันลา
และบริษัทฯ ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 11 กรุงเทพมหานคร จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มแรก) ในวันที่ 14,18 และ 21 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว จำนวน 426 คน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อดำเนินการจัดสรรวัคซีนทางเลือกป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน 197 คน ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนครบตามจำนวนพนักงานต่อไป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วมากกว่า 88% ของพนักงานทั้งองค์กร  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด- 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน),บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด  ขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>