logo-ask

ข่าวสาร

2021-12-08 17:11:17
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

13-05-2021

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือนำโดย                    คุณถัง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ , คุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ และคุณยุพดี อนุเวชสกุล  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ทุน มูลค่า 90,000 บาท  และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการศึกษาและทิศทางแนวโน้มด้านตลาดแรงงานของไทยกับทางคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย  และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนนั้น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>