logo-ask

ข่าวสาร

2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19
2020-04-17 09:01:03
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-03-26 13:50:56
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเคียงคู่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต

14-06-2019

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดยคุณศรายุทธ  ชัยสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จำนวน 4 ทุน มูลค่า 96,000 บาท และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านการศึกษาและทิศทางแนวโน้มด้านตลาดแรงงานของไทยกับทางคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ   พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนนั้น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>