logo-ask

ข่าวสาร

2019-06-14 15:01:09
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)
2019-04-17 15:16:13
Management Associate (Management Trainee) Program
2019-04-05 09:56:22
แจกหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่น PM 2.5
2019-04-05 09:55:45
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562

14-06-2019

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดยคุณศรายุทธ  ชัยสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จำนวน 4 ทุน มูลค่า 96,000 บาท และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางด้านการศึกษาและทิศทางแนวโน้มด้านตลาดแรงงานของไทยกับทางคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ   พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนนั้น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

<<ย้อนกลับ