logo-ask

ข่าวสาร

2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19
2020-04-17 09:01:03
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-03-26 13:50:56
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมเคียงคู่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต

05-04-2019

แจกหน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่น PM 2.5

จากสถานการณ์ "ฝุ่นละออง PM 2.5" ที่มีค่าเกินมาตรฐานปกคลุมกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นบริษัทฯ โดยคณะผู้บริหาร ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้กับพนักงานทุกคน

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>