logo-ask

ข่าวสาร

2021-10-15 15:02:26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่งจำกัด (มหาชน) ลงนามสัญญาเงินกู้ร่วมมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ
2021-07-05 14:30:54
ประกาศการปรับปรุงวิธีการตัดชำระหนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
2021-07-02 16:28:17
ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19
2021-06-08 15:57:23
ASK ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

09-01-2018

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งมอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์

        ในช่วงเช้า วันที่ 20 ธันวาคม 2560 บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ นำโดยคุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ  และคุณยุพดี อนุเวชสกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา  2560  ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จำนวน 4 ทุน มูลค่า 96,000 บาท  และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการศึกษาและทิศทางแนวโน้มด้านตลาดแรงงานของไทยกับทางคณาจารย์และบุคลากร ของทั้งสองมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนนั้น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>