logo-ask

ข่าวสาร

2021-04-07 09:40:55
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2564
2021-01-20 09:33:48
ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยในจดหมายแจ้งข้อมูลเครดิต รายปี 2563
2021-01-13 17:42:38
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-12-02 11:09:41
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4)

24-10-2017

การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับ AGM ครั้งที่ 34/2561

เอกสารประกอบ

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>