logo-ask

ข่าวสาร

2018-06-28 17:35:04
ประกาศ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการทวงถวงหนี้ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดาและรถยนต์ที่เช่าซื้อเ
2018-06-28 17:34:36
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ
2018-03-13 10:16:15
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561
2018-02-02 14:16:48
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

21-07-2015

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ยากจนจำนวน 22 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งมอบหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับห้องสมุดโรงเรียนมูลค่า 10,000 บาท โอกาสนี้พนักงานบริษัท ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน และบริจาคเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย โดยมีคุณเจมส์ โล กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของทั้งหมดนี้ให้กับโรงเรียน กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแบ่งปันสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกการแบ่งปันและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม


<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>