logo-ask

ข่าวสาร

2018-06-28 17:35:04
ประกาศ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการทวงถวงหนี้ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดาและรถยนต์ที่เช่าซื้อเ
2018-06-28 17:34:36
ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ
2018-03-13 10:16:15
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561
2018-02-02 14:16:48
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการทวงถวงหนี้ กรณีผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลธรรมดาและรถยนต์ที่เช่าซื้อเ

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นปีที่ 2

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งมอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีที่ 2

ASK ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า

Money Channel รายการหุ้นโค้งสุดท้าย ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค 2559

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น

ขายรถยึด 6-10 ล้อ และรถตู้ยึด TOYOTA พร้อมตกแต่ง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากสื่อต่าง ๆ ของประเทศไต้หวัน

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555