logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 7 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
 • - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
 • - มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเอง และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - สามารถประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วได้ และสามารถประเมินราคารถใช้แล้วได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • o มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง, สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • o หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
 • - ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • - เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง , ปิดการขาย
 • - วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • - บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือรายย่อย จากสถาบันการเงินหรือลีสซิ่ง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • - มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • -สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีกับงาน
 • - สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • - มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการนำเสนองานทั้งต่อลูกค้าและภายในองค์กร
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 3.
  จำนวนที่เปิดรับ 6 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ / สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • - เข้าพบ / นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง และปิดการขาย
 • - วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • - บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือลูกค้ารายย่อยจากสถาบันการเงินหรือธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • - สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • - สามารถปฏิบัติงานและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, มุกดาหาร, ชลบุรี, ระยอง, สระแก้ว, กาญจนบุรี, สุราษฎร์ธานี, สงขลา นครสวรรค์, พิษณุโลก
 • 4.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.บริหาร cashflow ของบริษัท จัดหาเงินทุนและตรวจสอบเงื่อนไขตามสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • 2.จัดทำ filling ก.ล.ต. MTN program จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้นำส่ง ก.ล.ต. Thai BMA นายทะเบียนและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • 3.จัดทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • 2.จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน
 • 3.มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านการจัดหาเงินทุน
 • 4.มีความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายสัญญาเงินกู้และหลักเกณฑ์การระดมทุนด้วยตราสารหนี้
 • 5.มีความละเอียดรอบคอบ
 • 6.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • 7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Monitor their organization's networks for security breaches and investigate violations when they occurs.
 • - Help to design, implement, and maintain the organization's cyber-security plan.
 • - Develop and direct implementation of security standards and best practices for the organization.
 • - Direct the installation and use of security tools (e.g., firewalls, data encryption), to protect sensitive information.
 • - Recommend security enhancements.
 • - Help IT Support, end users when they need to install or learn about new security products and/or procedures.
 • - Ensure that IT security audits are conducted periodically or as needed (e.g., when a security breach occurs).
 • คุณสมบัติ

 • " Male with age 30-40 years old.
 • - Bachelor's or Master's Degree in Computer Field or related fields
 • - 5+ years experience in information security
 • - Experience with incident response, risk assessment, and management
 • - Have experience with security systems (e.g., firewalls, IDS/IPS, web app firewalls, endpoint security, SIEM)
 • - Have knowledge in NIST Cyber Security Framework, CIS Controls, ISO 27001, and PCI-DSS is a plus
 • - Professional certificates such as Security+, SSCP, GSEC is a plus
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.To execute the Annual Internal Audit Plan using Risk Assessment methods and discussions with Management
 • 2.To review and assess the Company's internal controls and systems
 • 3.To identify and discuss about audit issues, draft audit issues and provide timely audit reports
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male oe female with age over 30 years old
 • 2.Bachelor's degree in any business related fields
 • 3.At least 5 years working experience in internal audit
 • 4.Good knowledge of internal control and Risk managment
 • 5.Good command of English
 • 6.Passed CPIAT will be advantaged
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. ตรวจเช็คข้อมูลลูกค้าและผู้ค้ำประกัน
 • 2. ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลเครดิต เช่น Statement, NCB, งบการเงินบริษัท เป็นต้น
 • 3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ นำข้อมูลมาประมวลผลในการทำ Verification Credit Scoring Report เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของฝ่ายสินเชื่อการตลาด
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 22 - 24 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่อ หรือ Fraud Prevention 1 ปีขึ้นไป
 • 4. มีทักษะในการเจรจา, ช่างสังเกต, ละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point และ Social Network) ได้
 • 8.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.รับผิดชอบเรื่องการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร
 • 2.จัดทำเช็ค นำเช็คเข้าธนาคาร ดูแลเรื่อง post date cheque
 • 3.ช่วยเหลืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ยินดีพิจารณาผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปี
 • 4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5.มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • 9.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ติดตามการชำระค่างวดสินเชื่อของลูกค้า เจรจาต่อรองให้ลูกค้าชำระค่างวดตามที่ได้ตกลงไว้
 • 2.แจ้งกำหนดการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
 • 3.รับเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารสำคัญ
 • 4.บริหารบัญชีลูกค้าที่รับผิดชอบ ไม่ให้ลูกค้าค้างชำระ
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ยินดีพิจารณาผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้ทางโทรศัพท์อย่างน้อย 1 ปี
 • 4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีservice mind และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • 10.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.ติดตามลูกค้าที่มียอดค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน
 • 2.บริหารและติดตามการทำงานของบริษัท outsourceเรื่องการติดตามหนี้
 • 3.จัดทำรายงานสรุปยอดจัดเก็บหนี้
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากฎหมาย การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเร่งรัดหนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • 5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • 6.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Approach new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Collect necessary documents for preparing credit report
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-27 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.0-3 years experience in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.New graduated are welcomed
 • 5.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 6.Have an own car with a valid driving license
 • 7.Be able to use English
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Approach new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Collect necessary documents for preparing credit report
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female , age 35- 45 years old
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3. At least 7 years' experience for Marketing Manager position
 • 4.Be able to use English both written and spoken
 • 5.Own a car with a valid driving license
 • 6.Good computer literacy skill
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Fresh graduated are welcomed or have experienced 1-2 years in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have an own car with a valid driving license
 • 5.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Samutsakorn or be able work in samutsakorn
 • 4.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 25 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 3 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Khonkaen
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 25 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 3 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Rayong
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with customers and dealers
 • 2.Approaching new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Finance, Marketing or related field
 • 3.New graduate are welcomed
 • 4.Can drive a car with a valid driving license
 • 5.Be able to use English
 • 6.Have interpersonal skill, active and can work under pressure
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with customers and dealers
 • 2.Searching for new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 35 years old up
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3.Experienced at least 7-10 years in Banking Business (SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • 1.สนับสนุนงานด้านการตลาดประกันชีวิต เช่น การแจ้งงานเข้าระบบ, ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอทำประกัน, เช็คเบี้ยประกันภัย, จัดส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า เป็นต้น
 • 2.ติดต่อประสานงาน และงานบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • 3.รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางต้นสังกัด
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศหญิงอายุระหว่าง 22 -30 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.หากมีประสบการณ์งานด้านธุรการ-ประกันชีวิตมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัว ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • 5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี(Words, Excel, Powerpoint)
 • ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร