logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 6 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
 • - ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • - เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง , ปิดการขาย
 • - วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • - บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือรายย่อย จากสถาบันการเงินหรือลีสซิ่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • - มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • - สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีกับงาน
 • - สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • - มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการนำเสนองานทั้งต่อลูกค้าและภายในองค์กร
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 38 ปี
 • 2.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี
 • 5.มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 • 6.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์และเอเย่นต์ดังกล่าวในพื้นที่การทำตลาดของสาขาฯ
 • 7.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
 • 8.มีสถานที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาขาดูแล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 3.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้าโดยทำการตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางเครดิต NCB
 • - สอบถามข้อมูลของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ และผู้ค้ำประกัน และทำ Verification Credit Scoring Report
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

  4.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Design, Develop and Test robust Cross-Platform Mobile Application for both Android and iOS using Cross-Platform Framework such as Appcelerator, and individual platform native language such as Java, Swift or Objective-C.
 • - Develop and Test Mobile Application.
 • - Analyze project requirements and translate into functioning code.
 • - Investigate and debug production issues.
 • - Responsible and Committed to on-time delivery.
 • - Able to communicate well and comprehend documentation in English.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female with age 24-35 years old.
 • - Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or other relevant fields.
 • - At least 1years working experience in iOS Application Development .
 • - Experienced in Mobile Application Development is a plus.
 • - Skilled in Java Programming, Microsoft SQL Server 2008, Oracle 10g development environment is an advantage.
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • - สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี
 • - มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 • - มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์และเอเย่นต์ดังกล่าวในพื้นที่การทำตลาดของสาขาฯ
 • " มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
 • " มีสถานที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาขาดูแล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - นำเสนอสินเชื่อจานาทะเบียนรถทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการเงื่อนไขการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน (มีฐานรายชื่อลูกค้าที่เคยเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ)
 • - ออกไปพบลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบรถยนต์ และจัดทาเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาการขอสินเชื่อ
 • - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงิน และดูแลประสานงานจนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนเป็นชื่อบริษัท เรียบร้อยแล้ว
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-26 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อ หรือเคยทางานด้านวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายบุคคลและนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 7. สามารถออกนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ผู้ค้าประกันเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางเครดิต NCB
 • - ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อยู่ กิจการของลูกค้า เพื่อนาข้อมูลมาประมวลผลในการพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสาหรับประกอบการพิจารณาการขออนุมัติสินเชื่อ
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่อ หรือ Fraud Prevention 1 ปีขึ้นไป
 • 4. มีทักษะในการเจรจา ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้ดี
 • 6. มีภูมิลาเนาอยู่ในที่จังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • 7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 8.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ให้บริการลูกค้าในความรับผิดชอบ ชี้แจงข้อมูล ระเบียบการชำระ การ ค้างชำระ การเสียค่าปรับกรณีชำระล่าช้า
 • - ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างทุกประเภท เช่นค่างวดผ่อนรถยนต์ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าพรบ. ค่าภาษีแผ่นป้ายทะเบียน และอื่นๆ
 • - ติดตามรายการเงินโอนแยกรายการให้ถูกต้องตามข้อมตกลงหรือตาม วัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • - งานเอกสารด้านธุรการต่างและงานที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 22--30 ปี
 • - จบศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • 9.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. ควบคุมดูแลความถูกต้องของงบการเงิน
 • 2. จัดทำงบการเงินรวม ตามมาตรฐานบัญชี
 • 3. จัดทำ Template Audit Report ตามมาตรฐานบัญชี
 • 4. จัดทำภาษี ภงด.50 ภงด.51 สบช.3
 • 5. จัดทำ Income tax & Deferred tax
 • 6. ตรวจสอบภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • 7. จัดทำ presentation ของงบการเงิน
 • 8. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ

 • 1.ชายหรือหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาบัญชี
 • 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ภาษี หรือหากมีประสบการณ์บัญชีจากธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ลีสซิ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มี CPA
 • 5.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Find new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Periodically renew customer's credit line
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-26 years old
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3.At least 1 year experience in Banking, Leasing or Factoring business
 • 4.Good computer literacy skill
 • 5.Having experience in Financial or Banking Institution will be advantaged
 • 6.Can drive a car with a valid license
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provide recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or Female, age between 22- 25 years old
 • 2. Bachelor's Degree in Finance, Economics or related fields
 • 3. 0-2 years experience in Credit Analysis field
 • 4. Fresh graduated are welcomed
 • 5. Good Systematic Analytical Skill, Effective Communication and Interpersonal skills
 • 6. Be able to communicate in English, both speaking and writing
 • 7. Computer applications proficiency
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า ประสานงานกับแหล่งงาน เสนองานประกันภัย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้า
 • คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง อายุ 23-35 ปี
 • . การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด ประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • . ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย งานขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • . มีใบอนุญาตประกันชีวิต
 • . สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • . สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Excel, Word)
 • . มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย สามารถบริหารคนได้
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร