logo-ask

คณะผู้บริหาร

นายถัง ไล่ หวัง

กรรมการผู้จัดการ

นายดนัย ลาภาวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ เลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ

นายศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนุฤทธิ์ วงศ์อุดม

ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด

นายภัทรพล กังวานสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

นายกิติศักดิ์ ลีฬหารัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่สินเชื่อ