นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นในการดำเนินงานของบริษัท ด้วยมาตรการที่เข้มงวด เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า บริษัท มีวิธีปฏิบัติ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้า
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้สมัครงาน พนักงาน และบุคลากร