ข่าวสารและกิจกรรม

ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2

ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ครั้งที่ 2 โดยเมื่อวันทึ่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้เป็นตัวแทนบริษัทในการเข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในงาน CAC National Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ
“Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน“ ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2560 (ปี พ.ศ. 2560 – 2563) ได้รับการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 ในปี 2563
(ปี พ.ศ. 2563 – 2566) และครั้งนี้เป็นการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี มีผลถึงปี 2569 (ปี พ.ศ. 2566 – 2569)