ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศย้ายสำนักงานใหม่

ประกาศย้ายสำนักงานใหม่

ประกาศย้ายสำนักงานใหม่ 


บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด


             จะดำเนินการย้ายที่ทำการสำนักงาน จากเดิมเลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120ดำเนินการย้ายไปยังที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ (อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป  ตามรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการย้ายไปยังที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ (อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไป  ตามรายละเอียดดังนี้

  • บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  • บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  • บริษัท เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

 

สอบถามโทร  02-030-0999