logo-ask

News

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

22-06-2023

ASK, BGPL และ SKIB ร่วมบริจาคโลหิตหมู่กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ช่วย

เนื่องในเดือนแห่งวันผู้บริจาคโลหิตโลก  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 นำโดยคุณไล่ หวัง ถัง กรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมกับพนักงานได้ร่วมเดินทางไปบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษา  

ทั้งนี้บริษัทฯได้ตระหนักถึงการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการปลุกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเป็น “ผู้ให้” และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อโลหิต เพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

<< Previous  Next >>