logo-ask

News

2023-12-08 14:16:35
ASK ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2
2023-11-29 10:15:56
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
2023-08-28 17:38:50
ASK จัดกิจกรรม “From Hand To Heart เย็บด้วยมือ ส่งต่อด้วยใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”
2023-08-25 17:21:49
ASK บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์

14-06-2022

ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

เนื่องด้วยวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)” ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คุณถัง ไล่ หวัง  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตของการขาดแคลนโลหิตสำรอง อันเนื่องมาจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  อีกทั้งคุณถัง ไล่ หวัง กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบนมและเครื่องดื่ม เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้บริจาคโลหิตต่อไป

บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อโลหิต เพื่อร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองในครั้งนี้ และขอเชิญชวนพนักงานมาช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อให้มีเลือดเพียงพอในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยต่อไป

<< Previous  Next >>