ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ลักษณะงาน

- สร้างและรักษาความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
- วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
- จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
- จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
- และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
- มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเอง และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วได้ และสามารถประเมินราคารถใช้แล้วได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง, สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
o หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงาน

ลักษณะงาน

- แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
- ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง , ปิดการขาย
- วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
- บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
- บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือรายย่อย จากสถาบันการเงินหรือลีสซิ่ง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
-สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีกับงาน
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการนำเสนองานทั้งต่อลูกค้าและภายในองค์กร
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง


สมัครงาน

ลักษณะงาน

- แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ / สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา
- เข้าพบ / นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง และปิดการขาย
- วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
- บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
- บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือลูกค้ารายย่อยจากสถาบันการเงินหรือธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
- สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
- สามารถปฏิบัติงานและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, มุกดาหาร, ชลบุรี, ระยอง, สระแก้ว, กาญจนบุรี, สุราษฎร์ธานี, สงขลา นครสวรรค์, พิษณุโลก
สมัครงาน

ลักษณะงาน

This role is responsible for develops accurate and efficient programs, maintains current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements, thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs. They must build software and deploy to UIS/SIT/UAT environment and support defect/problem investigation.

คุณสมบัติ

1.Male or Female with age 22 - 29 years old.
2.Bachelor's Degree in Computer Science, IT or other related fields.
3.Experience in web development with HTML, CSS, Java Script
4.Preferred experience UX/UI
5.Knowledge of Angular and PL/SQL JAVA is an advantage.
สมัครงาน

ลักษณะงาน

- Searching for new customers and dealers.
- Maintain and develop relationship with current customers and dealers.
- Analyze the customer's financial statement and other information.
- Propose financial conditions and negotiate with customers.
- Follow-up uncompleted document and past due case.

คุณสมบัติ

- Male or female with age 21 -24
- University degree or above in Business Administration, Finance, Accounting, Economics or related disciplines.
- With no more than 2-year work experiences, preferably in Banking or Financial industries. Fresh graduates will also be considered.
- Native in Thai, proficient in English with TOEIC 600 / IELTS6.5 / TOEFL90 or above. Good command of Chinese is a plus.
- Good analytical skill, effective communication and interpersonal skills.
- Mature, self-motivated, independent and able to work effectively under pressure.
- Possess own car with a valid driving licenseAble to work to upcountry.

Come and join us to explore and show your full potential!
25 K + Special Allowance + Housing Allowance* * Conditionally applied to eligible candidates
2.5-years program with comprehensive training, specific job targets
Promoted to manager roles and to develop business in upcountry


สมัครงาน

ลักษณะงาน

1.ติดตามลูกค้าที่มียอดค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน
2.บริหารและติดตามการทำงานของบริษัท outsourceเรื่องการติดตามหนี้
3.จัดทำรายงานสรุปยอดจัดเก็บหนี้

คุณสมบัติ

1.เพศชายอายุ 24 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากฎหมาย การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเร่งรัดหนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
6.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัครงาน

ลักษณะงาน

1.To execute the Annual Internal Audit Plan using Risk Assessment methods
2.To assess th Company's internal controls and systems
3.To identify and discuss about audit issues, draft audit issues
4.To translate the audit report from Thai version into English

คุณสมบัติ

1.Male or female with age 21 years and over
2.Bechelor's degree in any business related fileds
3.At lease one year working experience in Internal Audit Function
4.Good command of English
สมัครงาน