logo-ask

ข่าวสาร

2018-03-13 10:16:15
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2561
2018-02-02 14:16:48
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
2018-01-18 10:37:36
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นปีที่ 2
2018-01-09 16:53:22
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่งมอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์

09-01-2018

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ทางคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีที่ 2

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 บริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดยคุณศรายุทธ์ ชัยสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ธุรการและคุณยุพดี อนุเวชสกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ประจำปีการศึกษา  2560 คณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ทุน มูลค่า 90,000 บาท  และได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการศึกษาและทิศทางแนวโน้มด้านตลาดแรงงานของไทยกับทาง ดร.อานนท์ คำวรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ (เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนนั้น ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี)

<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>