logo-ask

ข่าวสาร

2016-10-14 14:55:00
Money Channel รายการหุ้นโค้งสุดท้าย ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค 2559
2016-10-14 14:54:37
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
2015-07-22 06:44:01
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น
2015-07-21 11:17:50
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

Money Channel รายการหุ้นโค้งสุดท้าย ออกอากาศวันที่ 1 มี.ค 2559

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น

ขายรถยึด 6-10 ล้อ และรถตู้ยึด TOYOTA พร้อมตกแต่ง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากสื่อต่าง ๆ ของประเทศไต้หวัน

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29/2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษา, อุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

คำชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20

เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2555