logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่ออนุมัติ
 • - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์รถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ ขยายตลาดโชว์รูมรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อ
 • 2.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมต่อลูกค้า
 • 3.ออกพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และนำเสนอสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 • 4.รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและเขียนรายงานขออนุมัติตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ
 • 5.ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ
 • 6.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • 4.มีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการประสานงานที่ดี
 • 5.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการและชอบความท้าทายในงานขาย กระตือรือร้น และเรียนรู้เร็ว มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • 6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 7.หากมีประสบการณ์ทางด้านการขาย, การขายทางโทรศัพท์, การตลาด หรือ การวิเคราะห์สินเชื่อ ในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 8.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 3.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - นำเสนอขายสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการ เงื่อนไขการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน
 • - ติดตามทวงถามลูกค้าที่นำเสนอขายสินเชื่อ กรณีลูกค้าค้างชำระ
 • - ออกไปพบลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบรถยนต์ และจัดทำเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาการขอสินเชื่อ
 • - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงิน และดูแลประสานงานจนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนเป็นชื่อบริษัท เรียบร้อยแล้ว
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร, สาขา เศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อ หรือ เคยทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายบุคคลและนิติบุคคล จะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 7. สามารถออกนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judegment.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or Female, age between 23- 30 years old.
 • 2. Bachelor's or Master's degree in Business Administration, Management, Finance or related fields.
 • 3. At least 1 years directly experience in Financial Institute or related business
 • 4. Knowledge in marketing, credit control and planning are consider the advantages
 • 5. Good Systematic Analytical Skill, Effective Communication and Interpersonal Skills
 • 6. Be able to communicate in English, both speaking and writing
 • 7. Be able to travel to upcountry
 • 8. Computer applications proficiency
 • 6.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Maintains user accounts, assigns file permissions and establishes password and account policies;
 • - Installs, upgrades, configures, tests, maintains and supports operating system software.
 • - Monitor server performance
 • - Troubleshoots and resolves system hardware, software and communications problems
 • - Performs backup and restore processes.
 • คุณสมบัติ

 • - Male between 23 - 30 years
 • - Bachelor or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields.
 • - Experience in Java web server
 • - Experience in VMWare, Linux & MS Windows Operating systems.
 • - Service mind, friendly, flexible, positive thinking, proactive, and also the ability to work as good teamwork.
 • 7.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. Architects the plan, design, execution infrastructure solutions
 • 2. Provide technical consultant, support, troubleshooting and administration of all VMWare, Windows, Linux, Unix Storage systems.
 • 3. Manages projects
 • 4. Investigating, Diagnosing and solving computer software and hardware.
 • 5. Ensure backup, restore and disaster recovery
 • 6.Continually research ways to improve the system performance, policies, procedures and tools
 • 7. Vendor management and cooperation.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male between 25-35 years
 • 2. Bachelor or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields.
 • 3. Over 3 year experiences in Information Technology, Computer Information Systems or Related Field
 • 4. Experience with:
 • - Linux and Unix operating systems
 • - Windows Server operating system environments;
 • - Windows Server / Active Directory Admin
 • - VMWare hypervisor environment
 • - Manage Java web server
 • 5. Understanding of virtualization and containerization.
 • 6. Strong knowledge in Operation system ie. linux platform, windows platform. UNIX
 • 7. Service mind, Good analytical skill, communication skill, flexible, positive thinking, proactive, and also the ability
 • 8.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้าโดยทำการตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางเครดิต NCB
 • - สอบถามข้อมูลของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งไปตรวจสอบลูกค้า, ผู้ค้าประกันที่บ้านและกิจการ
 • และทำ Verification Credit Scoring Report
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5. มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน
 • 7. มีภูมิลำเนาอยู่ในที่จังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • 9.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้าโดยทำการตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางเครดิต NCB
 • - สอบถามข้อมูลของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งไปตรวจสอบลูกค้า, ผู้ค้าประกันที่บ้านและกิจการ
 • และทำ Verification Credit Scoring Report
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5. มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน
 • 7. มีภูมิลำเนาอยู่ในที่จังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • 10.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้าโดยทำการตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางเครดิต NCB
 • - สอบถามข้อมูลของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งไปตรวจสอบลูกค้า, ผู้ค้าประกันที่บ้านและกิจการ
 • และทำ Verification Credit Scoring Report
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่อภาคสนามอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5. มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน
 • 7. มีภูมิลำเนาอยู่ในที่จังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • 11.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบข้อมูลภายในของลูกค้าโดยทำการตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางเครดิต NCB
 • - สอบถามข้อมูลของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งไปตรวจสอบลูกค้า, ผู้ค้าประกันที่บ้านและกิจการ
 • และทำ Verification Credit Scoring Report
 • - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบสินเชื่อภาคสนามอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • 5. มีรถยนต์เป็นของตนเองพร้อมใบอนุญาตขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • 6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน
 • 7. มีภูมิลำเนาอยู่ในที่จังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • 12.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • 2.วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • 3.จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • 4.สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • 2.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี
 • 5.มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 • 6.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์และเอเย่นต์ดังกล่าวในพื้นที่การทำตลาดของสาขาฯ
 • 7.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
 • 8.มีสถานที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาขาดูแล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 13.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • 2.วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • 3.จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • 4.สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • 2.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี
 • 5.มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 • 6.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์และเอเย่นต์ดังกล่าวในพื้นที่การทำตลาดของสาขาฯ
 • 7.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
 • 8.มีสถานที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาขาดูแล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • 2.วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • 3.จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • 4.สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • 2.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี
 • 5.มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 • 6.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์และเอเย่นต์ดังกล่าวในพื้นที่การทำตลาดของสาขาฯ
 • 7.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
 • 8.มีสถานที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาขาดูแล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 15.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • 2.วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • 3.จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • 4.สร้างความสัมพันธ์การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • 2.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นอย่างดี
 • 5.มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 • 6.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์และเอเย่นต์ดังกล่าวในพื้นที่การทำตลาดของสาขาฯ
 • 7.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและเขียน
 • 8.มีสถานที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาขาดูแล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 16.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Design, Develop and Test robust Cross-Platform Mobile Application for both Android and iOS using Cross-Platform Framework such as Appcelerator, and individual platform native language such as Java, Swift or Objective-C.
 • - Develop and Test Mobile Application.
 • - Analyze project requirements and translate into functioning code.
 • - Investigate and debug production issues.
 • - Responsible and Committed to on-time delivery.
 • - Able to communicate well and comprehend documentation in English.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female with age 24-35 years old.
 • - Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or other relevant fields.
 • - At least 1years working experience in iOS Application Development .
 • - Experienced in Mobile Application Development is a plus.
 • - Skilled in Java Programming, Microsoft SQL Server 2008, Oracle 10g development environment is an advantage.
 • 17.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • • Maintain, support and manage database on Oracle, MySQL,MSSQL,
 • • Troubleshoot and resolve database issues for production and development environment.
 • • Implement Database Replicator for MySQL, MSSQL
 • • Collaborate with development teams to review/create new database changes or design
 • • Support day-to-day operation incident and change
 • คุณสมบัติ

 • • Male with age 25-40 years old
 • • At least 3 years' experience in database administrator
 • • Strong technical and analytical, troubleshooting skills
 • • Able to deal and handle difficult situations and work under time constraints
 • • Ability to work both independently and as part of a team
 • • Willing to learn new database technologies (Both SQL and NoSQL)
 • • Oracle, SQL Server and MySQL Database Administration.
 • • SQL, PL/SQL and Transact SQL skills.
 • • Database optimization skills.
 • • Understanding of database design.
 • • Understanding of database back-up, replication and high availability strategies.
 • • Ability to install and configure Oracle, SQL Server and MySQL instances.
 • 18.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. Co-ordinate within division and across divisions
 • 2. Co-ordinate, participate and develop annual business plan
 • 3. Monitor and follow-up action plan implementation
 • 4. Monthly division performance analysis
 • 5. Participate in new projects and/or new products and/or new branches
 • 6. Update progress report
 • 7. Gather, support and analyze the information to AGM to make the best decision
 • 8. Internal process improvement
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male, age between 35 - 40 years
 • 2. Master's degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • 3. At least 5 years directly experience in Financial Institute or related business
 • 4. Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • 5. Good Systematic Analytical Skill, Effective Communication and Interpersonal Skill
 • 6. Be able to communicate in English, both speaking and writing
 • 7. Be able to travel to upcountry
 • 8. Computer applications proficiency
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 7 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Find new customers and dealers
 • 2.Maintain and develop relationship with customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Prepare credit report and present to the credit committee
 • 6.Follow-up uncompleted document and past due case
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-28 years old
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3.New Graduated are welcomed or at least 1 year experience in Banking, Leasing or Factoring business
 • 4.Good computer literacy skill
 • 5.Having experience in Financial or Banking Institution will be advantaged
 • 6.Can drive a car with a valid driving license
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Find new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Periodically renew customer's credit line
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-26 years old
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3.At least 1 year experience in Banking, Leasing or Factoring business
 • 4.Good computer literacy skill
 • 5.Having experience in Financial or Banking Institution will be advantaged
 • 6.Can drive a car with a valid license
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • 1.โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
 • 2.เจรจาต่อรองให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
 • 3.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • คุณสมบัติ

 • 1.ชาย อายุ 22-28 ปี
 • 2.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3.หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
 • 5.มีทักกษะในการเจรจาสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร