logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่ออนุมัติ
 • - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์รถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ ขยายตลาดโชว์รูมรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อ
 • 2.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมต่อลูกค้า
 • 3.ออกพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และนำเสนอสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 • 4.รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและเขียนรายงานขออนุมัติตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ
 • 5.ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ
 • 6.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • 4.มีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการประสานงานที่ดี
 • 5.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการและชอบความท้าทายในงานขาย กระตือรือร้น และเรียนรู้เร็ว มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • 6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 7.หากมีประสบการณ์ทางด้านการขาย, การขายทางโทรศัพท์, การตลาด หรือ การวิเคราะห์สินเชื่อ ในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 8.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 3.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 4.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 21-25 years old
 • - Bachelor's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 1-5 year experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 21-25 years old
 • - Bachelor's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 1-5 year experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 8.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  9.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judegment.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or Female, age between 23- 30 years old.
 • 2. Bachelor's or Master's degree in Business Administration, Management, Finance or related fields.
 • 3. At least 1 years directly experience in Financial Institute or related business
 • 4. Knowledge in marketing, credit control and planning are consider the advantages
 • 5. Good Systematic Analytical Skill, Effective Communication and Interpersonal Skills
 • 6. Be able to communicate in English, both speaking and writing
 • 7. Be able to travel to upcountry
 • 8. Computer applications proficiency
 • 10.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. ดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ของลูกค้า
 • 2. ติดตามและดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ของลูกค้าที่ปิดบัญชีเช่าซื้อแล้ว
 • 3. ติดต่อลูกค้าเพื่อเชิญชวนให้ใช้บริการต่อภาษี
 • 4. ติดตามทวงถามกรณีลูกค้าค้างชำระค่าบริการต่อภาษี และโอนทะเบียน
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 24-30 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านทะเบียนรถยนต์ โอนทะเบียน ต่อภาษี
 • 4. มีความรู้ด้านต่อทะเบียน ภาษีรถยนต์หรืองานทะเบียนอื่นๆ
 • 5. หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือมีความรู้ด้านทะเบียนรถบรรทุก รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • 7. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • 11.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
 • - มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเองอยู่แล้ว
 • - สามารถประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วได้ และสามารถประเมินราคารถใช้แล้วได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีรถยนต์เป็นของตนเอง, สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • 12.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. Conduct auditing in assigned activities.
 • 2. Perform audit program, working paper and audit report
 • 3. Follow up the improvement of the corrective action
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or Female with age 22 years old up
 • 2. Bachelor Degree in Accounting, Finance or related fields
 • 3. 0-2 years experience in Internal Auditing or related areas
 • 4. Computer literacy and be able to communicate in English
 • 5. Knowledge of Hire-Purchase, Leasing or Factoring business will be an advantaged
 • 13.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ให้บริการลูกค้าในความรับผิดชอบ ชี้แจงข้อมูล ระเบียบการชำระ การค้างชำระ การเสียค่าปรับกรณีชำระล่าช้า
 • - ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างทุกประเภท (ค่างวดผ่อนรถยนต์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าพรบ. ค่าภาษีแผ่นป้ายทะเบียน และอื่นๆ)
 • - ติดตามรายการเงินโอนแยกรายการให้ถูกต้องตามข้อตกลงหรือตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
 • - งานเอกสารอื่นๆและงานที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือหากมีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • - มีภูมิลำเนาอยู่ในที่จังหวัดที่เปิดรับสมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
 • 14.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Maintains user accounts, assigns file permissions and establishes password and account policies;
 • - Installs, upgrades, configures, tests, maintains and supports operating system software.
 • - Monitor server performance
 • - Troubleshoots and resolves system hardware, software and communications problems
 • - Performs backup and restore processes.
 • คุณสมบัติ

 • - Male between 23 - 30 years
 • - Bachelor or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields.
 • - Experience in Java web server
 • - Experience in VMWare, Linux & MS Windows Operating systems.
 • - Service mind, friendly, flexible, positive thinking, proactive, and also the ability to work as good teamwork.
 • 15.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. Architects the plan, design, execution infrastructure solutions
 • 2. Provide technical consultant, support, troubleshooting and administration of all VMWare, Windows, Linux, Unix Storage systems.
 • 3. Manages projects
 • 4. Investigating, Diagnosing and solving computer software and hardware.
 • 5. Ensure backup, restore and disaster recovery
 • 6.Continually research ways to improve the system performance, policies, procedures and tools
 • 7. Vendor management and cooperation.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male between 25-35 years
 • 2. Bachelor or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, or related fields.
 • 3. Over 3 year experiences in Information Technology, Computer Information Systems or Related Field
 • 4. Experience with:
 • - Linux and Unix operating systems
 • - Windows Server operating system environments;
 • - Windows Server / Active Directory Admin
 • - VMWare hypervisor environment
 • - Manage Java web server
 • 5. Understanding of virtualization and containerization.
 • 6. Strong knowledge in Operation system ie. linux platform, windows platform. UNIX
 • 7. Service mind, Good analytical skill, communication skill, flexible, positive thinking, proactive, and also the ability
 • 16.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • -Designing and developing the report and portals with the inputs from Business Analyst
 • -Build & Test IBM Cognos TM1 Planning & Reporting application
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female with age 24-35 years old
 • - Bachelor's Degree in Computer or other relevant fields
 • - Skilled in using IBM Cognos 8 Business Intelligence, Cognos TM1
 • - Knowledge of Budgeting and planning process
 • - Good interpersonal
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 9 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Find new customers and dealers
 • 2.Maintain and develop relationship with customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Prepare credit report and present to the credit committee
 • 6.Follow-up uncompleted document and past due case
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-28 years old
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3.New Graduated are welcomed or at least 1 year experience in Banking, Leasing or Factoring business
 • 4.Good computer literacy skill
 • 5.Having experience in Financial or Banking Institution will be advantaged
 • 6.Can drive a car with a valid driving license
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า ประสานงานกับแหล่งงาน เสนองานประกันภัย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้า
 • คุณสมบัติ

 • 1.ชายหรือหญิง อายุ 23-35 ปี
 • 2.การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด ประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย งานขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • 4. มีใบอนุญาตประกันวินาศภัย
 • 5.สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Excel, Word)
 • 7.มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย สามารถบริหารคนได้
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • 1.โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
 • 2.เจรจาต่อรองให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
 • 3.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • คุณสมบัติ

 • 1.ชาย อายุ 22-28 ปี
 • 2.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3.หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
 • 5.มีทักกษะในการเจรจาสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • 3.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • 1. จัดทำข้อมูลและรายงานของหน่วยงานส่งให้กับสานักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2. เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • 3. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • 2. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ด้านประกันภัยหรือผ่านธุรกิจด้านประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint ได้ในระดับดี
 • 4. มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบ เรียนรู้และทางานได้เร็ว
 • 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้
 • ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร