logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่ออนุมัติ
 • - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์รถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ ขยายตลาดโชว์รูมรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22
 • 2.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - This role is responsible for develops accurate and efficient programs, maintains current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements, thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs. They have to build software and deploy to UIS/SIT/UAT environment and support defect/problem investigation.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or female with age 24-35 years old
 • 2. Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or other relevant fields
 • 3. At least 2 –5 years working experience in related fields
 • 4. Skilled in using JAVA, Microsoft SQL Server 2008, Sybase Adaptive Server Enterprise 15.0.2, Oracle 10g development environment is a plus5. Have experience and knowledge of funding management and accounting and budgeting system and portfolio analysis and management in Hire-Purchase and Leasing business
 • 3.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • 2.Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • 3.Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • 4.Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • 5.To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male, age between 25- 30 years
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Eoconomics, Finance or related fields
 • 3.At least 3-5years directly experience in Financial Institute or related business
 • 4.Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • 5.Good Systematic Analytical Skill, Effective Communication and Interpersonal Skill
 • 6.Be able to travel to upcountry
 • 7.Computer applications proficiency
 • 4.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Design, Develop and Test robust Cross-Platform Mobile Application for both Android using Cross-Platform Framework such as Appcelerator, and individual platform native language such as objective-c, and java.
 • - Develop and Test Mobile Web Application using HTML / CSS / JavaScript
 • - Analyze project requirements and translate into functioning code
 • - Investigate and debug production issues
 • - Responsible and Committed to on-time delivery
 • - Able to communicate well and comprehend documentation in English
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22 -35 years old
 • 2.Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or other relevant fields
 • 3.At least 0 -3 years working experience in Java Application Development
 • 4.Experienced in Mobile Application Development is a plus
 • 5.Skilled inJava Programming, Microsoft SQL Server 2008, Oracle 10g development environment is an advantages
 • 6.Have experienced and knowledge of financial services in Hire-Purchase and Leasing business is an advantage
 • 7.Good command of English
 • 5.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. To set up audit plan and audit program.
 • 2. To monitor and evaluate internal control and risk management in each activity.
 • 3. To conduct internal audit task according to audit plan.
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or female with age 30 years old up
 • 2. Bachelor's or Master's Degree in Accounting, Finance or related fields
 • 3. Minimum 5 years experience Internal Audit field
 • 4. Knowledge of Hire Purchase, Leasing and Factoring business will be advantage
 • 5. Good computer skill
 • 6. Good command of English
 • 7. IA certificate would be advantaged
 • 6.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ Hardware/Software, ระบบเครือ ข่าย, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • 2.ติดตั้ง Hardware/Software ให้แก่ส่วนงานต่างๆ
 • 3.ให้คำปรึกษาในแก่พนักงานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศชาย อายุ 25 - 28 ปี
 • 2.ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ด้าน IT support อย่างน้อย 2 ปี
 • 4.มีความรู้ความสามารถ ดูแลด้าน Hard ware, Soft ware, ระบบ Network, PC
 • 5.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Windows, Microsoft Office และอื่นๆ
 • 6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี service mind
 • 7.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • ดูแลบริหารจัดการซ่อมแซมทรัพย์สินบริษัทฯ เช่น อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องโทรสาร รวมถึงระบบโทรศัพท์ภายในและระบบเครือข่ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งดูแลประสานงานบำรุงรักษาอาคารสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม รวมถึงประสานงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานต่างๆ จัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องประจำเดือน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศชาย หรือหญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ด้านงานบริการสำนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • 4.มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อ (เบื้องต้น)
 • 5.มีความรู้และสามารถใช้ระบบตู้โทรศัพท์สาขา (PABX) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel) ในระดับดี
 • 7.มีความละเอียดรอบครอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • 8.มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและประสานงานที่ดี
 • เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.พัฒนาธุรกิจ สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ และหาลูกค้าใหม่ เพื่อขยายการปล่อยสินเชื่อ
 • 2.ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมต่อลูกค้า
 • 3.ออกพบปะลูกค้าเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และนำเสนอสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 • 4.รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้า เพื่อวิเคราะห์สินเชื่อและเขียนรายงานขออนุมัติตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ
 • 5.ติดตามดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ
 • 6.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
 • 4.มีทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และการประสานงานที่ดี
 • 5.บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ รักงานบริการและชอบความท้าทายในงานขาย กระตือรือร้น และเรียนรู้เร็ว มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • 6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 7.หากมีประสบการณ์ทางด้านการขาย, การขายทางโทรศัพท์, การตลาด หรือ การวิเคราะห์สินเชื่อ ในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 8.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 9.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 10.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 11.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 21-25 years old
 • - Bachelor's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 1-5 year experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 12.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 26-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 5-10 years experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 13.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 21-25 years old
 • - Bachelor's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 1-5 year experience in Credit Analysis
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • 14.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Find new customers and dealers
 • 2.Maintain and develop relationship with customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Prepare credit report and present to the credit committee
 • 6.Follow-up uncompleted document and past due case
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-28 years old
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3.New Graduated are welcomed or at least 1 year experience in Banking, Leasing or Factoring business
 • 4.Good computer literacy skill
 • 5.Having experience in Financial or Banking Institution will be advantaged
 • 6.Can drive a car with a valid driving license
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 3 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Analyze customer's business, financial factors and source of repayment to identify ability to pay of the customer including the risk concern and how to mitigate it before emerging.
 • - Coordinate and work with Marketing to balance between risk caution and Marketing's credit request to establish structure deals and avoid or mitigate risk.
 • - Conduct and recommend credit rating for customers under responsibility.
 • - Provider recommendation for annual credit review for customers under responsibility in order to find the opportunity for business expansion and NPL preventing in the future.
 • - To visiting Key Account customers and assist credit committee to make credit judgment.
 • คุณสมบัติ

 • - Male or Female age between 25-35 years old
 • - Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or related fields
 • - At least 0-2 years experience in Credit Analyst
 • - Knowledge in marketing, credit control and planning are consider an advantage
 • - Good systematic analytical skills, effective communication and interpersonal skills
 • - Be able to travel to upcountry
 • - Computer applications proficiency
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • ติดต่อเข้าพบลูกค้า ประสานงานกับแหล่งงาน เสนองานประกันภัย รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้า
 • คุณสมบัติ

 • 1.ชายหรือหญิง อายุ 23-35 ปี
 • 2.การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด ประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.ประสบการณ์ 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย งานขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • 4. มีใบอนุญาตประกันวินาศภัย
 • 5.สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Excel, Word)
 • 7.มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย สามารถบริหารคนได้
 • 2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

 • 1.โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
 • 2.เจรจาต่อรองให้ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
 • 3.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • คุณสมบัติ

 • 1.ชาย อายุ 22-28 ปี
 • 2.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • 3.หากมีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
 • 5.มีทักกษะในการเจรจาสื่อสาร ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร